bảng giá ván ép

bảng giá ván ép

bảng giá ván ép

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline hỗ trợ:
0909 22 55 46
Online 24/7
Ms.Loan
Ms.LoanMs.Loan
Điện thoại: 0909225546
hungphuocthinh@gmail.com
bảng giá ván ép

STT

BẢNG GIÁ VÁN ÉP QUY CÁCH

QC

LOẠI

GIÁ

01

Ván ép 1x2

4li

BC

39,000

02

Ván ép 1x2

8li

BC

72,000

03

Ván ép 1x2

10li

BC

82,000

04

Ván ép 1x2

12li

BC

100,000

05

Ván ép 1x2

16li

BC

135,000

06

Ván ép 1x2

18li

BC

150,000

07

Ván ép 1x1

4li

 

18,000